Pumptek PT7-OGT Avløpspumpestasjon

Puptek OGT består av en serie standardiserte avløpspumpestasjoner dimensjonert for 1-2 hus /hytter.

Pumpestasjonen graves ned i bakken utenfor huset og er dimensjonert for og ta imot alt avløpsvann fra boligen.

Pumpestasjonen kan kobles til et kobles til et system med andre pumpestasjoner, dette kalles et trykkavløpssystem.

Pumpekummen leveres i mange forskjellige høyder, fra 0,7 – 3,2 meter. Den kan forkortes og forlenges etter behov.

Når stasjonen er i bakken er det bare og koble til strøm og rør før kummen kan brukes.

Vi kan hjelpe deg med dimensjonering av din pumpekum og rør.

Les mer her