Minirenseanlegg (5-50 personer)

Minirenseanlegg for 1-10 hus og hytter. Svært driftssikre minirenseanlegg som gir lave drift og servicekostnader i hele anleggets levetid.

Alle våre minirenseanlegg er testet og utviklet for å ha en optimal rensing i vårt Skandinaviske klima. Renseanleggene har SINTEF-godkjenning og er testet på det Tyske laboratoriet PIA. Våre svært driftssikre og pålitelige minirenseanlegg har ingen pumper, el.ventiler eller bevegelige deler. Dette gir deg som kunde lave driftsutgifter i hele anleggets levetid. Våre minirenseanlegg er testet for bruk på hytter og fungerer godt til dette formålet. Vi garanterer luktfritt renseanlegg.

  • Sintef byggforsk godkjent for bruk i Norge
  • Gjennomgått 38 uker test iht. NS-EN 12566-3
  • Lavt strømforbruk, 6PE anlegg bruker kun 270kWh/pr. år.
  • Landsdekkende serviceavdeling med høy kompetanse.
  • Meget lave servicekostnader, låst mot konsumprisindeksen.
  • Lydløst og luktfritt anlegg under normal drift.
  • Rask montering - kun en tank graves ned.
  • Tilpasset norske forhold.
  • Ingen bevegelige eller elektriske deler i anlegget.
  • Garantert hjelp innen 24 timer.

Vi har også ferdig støpte betongplater som skal monteres under anlegget , dette for at anlegget skal kunne forankres og at skal stå stødig og fint.

Renseanlegget kan enkelt tilpasses der det kan være aktuelt med trinnvis utbygging. F.eks hyttefelt. Ta kontakt for mer informasjon.

* FOR ANLEGG FRA 150 TIL 10000 PE, TA KONTAKT FOR SPESIFIKASJONER.

Minirenseanlegg - Avløpsrenseanlegg - Renseanlegg - Kloakkrensing

Online Brosjyre - Biologiske Avløpsrenseanlegg