Større Renseanlegg (50-10000 personer)

Vi leverer anlegg fra 50-10 000 personer.

August Norge AS leverer store avløpsrenseanlegg til både private og det offentlige. Vi har et svært godt utvalg i forskjellig løsninger, med tanke på dimensjonering og anleggsutførelse. Dette gjør at vi kan skreddersy et optimalt renseanlegg til ditt prosjekt. Våre store renseanlegg er basert på aktivslam teknologi.

Det er ingen pumper eller bevegelige deler i renseanlegget. Våre store renseanlegg er svært energi effektive og har lave drift og service kostnader.

Renseanleggene passer perfekt til hyttefelt, boligfelt eller boliggrender. Anleggene kan enkelt utvides om det skulle bli et behov.

Vi garanterer luktfritt renseanlegg.

Anlegg fra 50 - 1200 personer

  • Anleggene fra 50 - 1200 PE leveres i Polypropylen
  • Anlegg opp til 1200 PE trenger ikke eget  servicebygg
  • Alle anlegg kan leveres med ristegods utskilling og sand utskilling

Anlegg fra 1200 - 10 000 Personer

  • Anlegg fra 1200 og opp til 10 000 PE blir bygd i betong
  • Større anlegg trenger eget servicebygg. Ingen anlegg trenger overbygg men dette kan leveres med eller uten isolasjon
  • Alle anlegg kan leveres med ristegods utskilling og sand utskilling

For mer informasjon om disse anleggene ta kontakt - Kontakt oss